โรงเรียนประสารวิทยา

162/5 หมู่ 14 ถนนรื่นจิตร อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  30140

โทร.081-3352124