โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา จังหวัดพะเยา

153 ม.4 ถ.พระเยา-ป่าแดด ตำบลท่าวังทอง

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 . โทรศัพท์ 054 412 261