โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์

77 หมู่ 1 บ้านเกาะ ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์   53000

โทรศัพท์  08 8377 7182 // 08 4790 1010