โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

131 ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000