1. โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่

2. โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก

3. โรงเรียนคริสเตียนอุตรดิตถ์

4. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์คริสเตียน

5. โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก

6. โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา จังหวัดพะเยา

7. โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก

8.โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์

9.โรงเรียนปาณัทคุณา

10.โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก

11. สถาบันลิตเติ้ลคิดส์

12.  โรงเรียนบวรทัตวิทยา

13.โรงเรียนอนุบาลสุชาดา

14.  โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์

15.  โรงเรียนเทศบาล 1 เวียงเชียงแสน

16. โรงเรียนปิยะพรพิทยา

17.  โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

18.  โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล